A projekt részletes bemutatása

Megvalósuló fejlesztések részletei

A Mátyás Király Gimnázium többek között úttörőnek számít a természettudományos oktatás fejlesztésében. Magyarországon a természettudományos oktatás mennyiségben és ezzel arányosan minőségben is csökkent. Sokszor a laborok –amennyiben van- 20-30 éves felszereltséggel bírnak. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a jövő nemzedékével a lehető legkorszerűbb módon és körülmények között szerettessük meg a reál tantárgyakat, valamint, hogy olyan módon szemléltessük velük a kémiai-fizikai és egyéb folyamatokat, hogy a diákoknak komolyabb rálátásuk legyen a tudomány ezen ágaira. Kiemelten fontos, hogy a természettudományokat az oktatási intézmények a diákok körében népszerűsítsék, mivel évről évre kevesebb diák jelentkezik reál szakokra

A projekt konkrét céljai
1.   A fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban a
      természettudományos laboratórium és eszközök korszerűsítése.
2.   Korszerű pedagógiai módszerek megvalósítása.
3.   A Mátyás Király Gimnázium módszertani és tudásközponttá válásának elősegítése.
4.   Legalább 10 alapfokú oktatási-nevelési intézmény bevonása a megvalósításba.
5.   Pedagógusok felkészítése a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a
      korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára.
A projekt általános céljai:
1.   Az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű
      természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása,
      költséghatékony módon.
2.   Megvalósuljon a tapasztalásra, a kísérletezésre épülő oktatás módszere,
      ami a diákoknak a reál területek iránti érdeklődését, és ilyen irányú
      továbbtanulását serkentené, segítve a természettudományos,
      és a műszaki pályákra irányítást, e területen a szakemberhiány csökkentését.